Tag - การปฏิเสธรับของขวัญที่ผู้ให้จะไม่เสียความรู้สึก

การปฏิเสธรับของขวัญที่ผู้ให้จะไม่เสียความรู้สึก

ถึงแม้ว่าของขวัญจะเป็นตัวแทนของความสุขและความเคารพ แต่ในชีวิตจริงของขวัญไม่ได้มีประสิทธิภาพเสมอไป หลายคนเผชิญกับสถานการณ์ที่บางครั้งไม่รู้ว่าจะปฏิเสธหรือจัดการอย่างไร บางทีสิ่งที่ยากที่สุด คือการพูดว่า “ไม่” เพราะมันง่ายมากที่จะทำให้เกิดความหงุดหงิด ทำให้ผู้คนรู้สึกละอายใจ หรือรู้สึกถูกดูถูก  ในเวลานั้นผู้รับไม่ต้องการรับ แต่อึดอัดไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไง ผู้รับคาดหวังว่าเมื่อเปิดกล่องของขวัญจะเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ในเวลานั้นทุกคนไม่ได้รู้วิธีที่จะปฏิเสธที่จะไม่ทำให้ผู้ให้เสียความรู้สึก ความฉลาดในการปฏิเสธที่จะรับของขวัญโดยไม่ทำให้ผู้ให้เสียความรู้สึก 1. รายการของขวัญที่คนมักจะไม่อยากได้รับ ของขวัญเป็นคู่มือและการผูกพันทางความรู้สึก โดยปกติจะได้รับและชื่นชมจากทั้งผู้รับและผู้ให้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ ของขวัญที่มาจากบุคคลที่คุณไม่อยากข้ามเกินขีดจำกัดทางมิตรภาพของขวัญที่แพงเกินไปหรือหรูหราเกินกว่าที่คุณจะสามารถตอบแทนได้ของขวัญเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมของคุณ เช่น สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ประดับ หรือสิ่งที่ไม่สามารถหรือไม่อยากดูแลของขวัญเพื่อวัตถุประสงค์ในการ “ขอโทษ” แต่ผู้ให้ไม่ได้แสดงความรู้สึกให้เห็นอย่างจริงใจของขวัญจากคู่ค้าทางธุรกิจ ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและวัฒนธรรมของธุรกิจ 2. การปฏิเสธรับของขวัญ อย่าพูดว่า “ไม่” เพราะจะเป็นการปฏิเสธที่รุนแรง แทนที่จะใช้คำนี้ ให้ใช้วิธีพูดที่นุ่มนวลและฟังง่ายกว่า เช่น “ฉันเข้าใจว่า … “, “ฉันรู้ แต่ไม่สามารถทำได้เพราะ… ” เป็นต้น หลีกเลี่ยงการฟังและพยักหน้าเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจ อย่าพูดว่า “ไม่” และแสดงความรู้สึกที่เย็นชาเมื่อปฏิเสธที่จะรับของขวัญ เมื่อได้รับของขวัญไม่ควรปฏิเสธในตอนนั้น เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดี และลำบากใจต่อผู้ให้ ควรรับไว้ก่อนและกล่าวขอบคุณ [...]


Hotline
Google Map